Showing all 2 results

Danh mục này là tổng hợp các mẫu dép nam da cá sấu Konavis đóng cho khách hàng. Ở đây có những mẫu hàng có sẵn và những mẫu hàng đặt theo yêu cầu. Tất cả các sản phẩm đều do Konavis trực tiếp sản xuất sử dụng nguyên liệu da cá sấu được chăn nuôi ở Việt Nam.

Cam kết với khách hàng đặt dép da cá sấu Konavis


Xem Các mẫu dép da cá sấu mã Konavis đã đóng cho khách hàng:

0938 886 376