Showing all 9 results

Tổng hợp các mẫu phụ kiện da cá sấu mà xưởng Konavis đã làm cho khách hàng. Ở đây có những mẫu konavis làm sẵn, có những mẫu chỉ làm theo đơn đặt hàng của khách hàng vì những sản phẩm không thông dụng. Nếu khách hàng yêu thích sản phẩm nào có thể đặt hàng theo mẫu ở đã làm hoặc đặt hàng theo yêu cầu sản xuất riêng.

Các cam kết khi đặt hàng ở xưởng Konavis


Các mẫu phụ kiện da cá sấu bên dưới là Konavis làm theo yêu cầu của khách hàng:

0938 886 376